Zagadnienie wykorzystania kadr roboczych

width=600Nastepne zagadnienie wykorzystania kadr roboczych – ma duze znaczenie gospodarcze. Przyjmujac nawet, ze w pewnej czesci robót budowlanych kadry fachowe byly zatrudniane równiez zima, mozna zalozyc, ze przy stosowaniu jednolitego nie przerywanego okresu budowy potrzeby kadry fachowe beda mniejsze co najmniej o 20 %. Jest to sprawa bardzo trudna do scislej wyceny, ale mozna twierdzic, ze najwazniejsza korzysc gospodarcza plynie z wprowadzenia jednolitego sezonu przez zastosowanie zimowego wykonawstwa. Przy wykonywaniu inwestycji objetych obecnymi planami gospodarczymi potrzebowalibysmy rocznie okolo 100.000 robotników mniej . W pracy inz. Wl. Przestepskiego pt. Budowanie zima jako problem gospodarczy ITE 1948 r. wartosc tego zagadnienia szacowano na 4,5 % wartosci przerobu. Wiekszosc wytwórni materialów budowlanych pracuje lub moze pracowac równomiernie w ciagu roku. Przy budownictwie sezonowym zachodzilaby zatem potrzeba pracowania na sklad, co poza pewnymi
utrudnieniami natury organizacyjnej powoduje zwiekszenie skladów, dodatkowa prace ~magazynów itp. Dostosowanie zas okresów produkcji materialów do jednolitego sezonu budowlanego prowadziloby do koniecznosci posiadania galezi przemyslu o zwiekszonej (lecz mniej wykorzystanej) zdolnosci produkcyjnej. Wreszcie jednolity sezon budowlany nadzwyczaj dodatnio wplywa na zwiekszenie równomiernosci wykorzystania budowlanego taboru transportowego, a takze i kolejowego, co powoduje obnizenie kosztów transportu. Wszystkie omówione zagadnienia wplywaja korzystnie na obnizenie kosztów budowy. W przeciwnym kierunku oddzialywuja koszty dodatkowe wynikajace ze stosowania podczas robót zimowych specjalnych metod pracy. Wysokosc tych kosztów znacznie waha sie zarówno w zaleznosci od stosowanych metod, jak od wielkosci budowy i wahan klimatycznych. W pracy niniejszej bedziemy mówic tylko o zagadnieniu kosztów dodatkowych. To znaczy bedziemy mówic tylko o jednym z zagadnien ekonomicznych problemu budownictwa zimowego. Celem naszym jest jak naj szersze ujecie tego zagadnienia, aby otrzymany material pozwolil na wyjasnienie róznych stron tego zagadnienia. Ustalenie podzialu kosztów dodatkowych, ustalenie ich wysokosci i-Ich wahan w zaleznosci od róznych czynników umozliwia nalezyte postawienie caloksztaltu zagadnienia budowlanych robót zimowych. Materialy te daja równiez podstawe do rozwiazywania sPr:!lwy oplacania. kosztów dodatkowych, do wnikliwej
. analizy wskazników doplat zimowych do róznych rodzajów robót budowlanych oraz korekty tych wskazników. Najwazniejszym jednak celem niniejszej pracy jest umozliwienie wyboru najoszczedniejszych metod przy projektowaniu zimowego wykonawstwa. W. tym celu bedzie specjalnie podkreslona zmiennosc poszczególnych kosztów i zjawisko to bedzie naswietlone licznymi tablicami.

Wreszcie praca niniejsza moze miec wplyw dodatni zaostrzajac czujnosc pracowników i kierownictwa budowy wzgledem kosztów zbednych, nieprzemyslanych, nieuzasadnionych warunkami – a tym samym przyczyniajac sie do obnizania tych kosztów i ogólnego. podnoszenia oszczednosci na budowie. [zobacz też : Profile aluminiowe , aluminium , fasady aluminiowe ]

Roboty budowlane w okresie zimowym

width=600Roboty budowlane w okresie zimowym prowadzone sa obecnie niemal
we wszystkich krajach. Piecdziesiat lat temu byly. to tylko pojedyncze
przypadki, zas w przepisach ogólnych dotyczacych wykonywania robót
budowlanych istnial powszechny zakaz ich prowadzenia w temperaturach
ponizej okreslonego minimum.

Zagadnienia zwiazane z budownictwem zimowym da sie podzielic na
dwie zasadnicze grupy: zagadnienia technologiczne i zagadnienia ekonomiczne. Zagadnienia technologiczne dotycza dokladnego rozpoznania wplywów niskich temperatur na wykonane w tych temperaturach elementy budowli i zapobieganie skutkom tych wplywów tak, aby zapewnie: pelne bezpieczenstwo konstrukcji zarówno podczas wykonywania, jak i po wykonczeniu podczas uzytkowania. W tym wzgledzie istnieje wielka rozmaitosc metod, odpowiadajacych róznorakim warunkom wykonawstwa.
Zagadnienia ekonomiczne budownictwa w okresie zimowym dotycza  skrócenia czasokresu budowy, wykorzystania kadr roboczych, synchronizacji produkcji materialów budowlanych i wykonawstwa budowlanego, równomiernego wy korzystania budowlanego ta boru transportowego i maszynowego, a wreszcie kosztów dodatkowych. Omówimy kolejno zagadnienia ekonomiczne. Skrócenie czasu trwania budowy wynika ze zwiekszenia ilosci dni roboczych w ciagu rok~ o okolo 40 % . Widzimy wiec, ze przy zachowaniu tej samej ilosci dniówek potrzebnych do wykonania danej inwestycji i przy zachowaniu tego samego tempa pod wzgledem organizacyjnym, ilosc potrzebnych okresów rocznych
znacznie sie zmieni. Oczywiscie wplynie to powaznie na zmniejszenie kosztów inwestycji przez zmniejszenie kosztów oprocentowania wkladów gotówkowych, obnizenie kosztów administracyjnych przedsiebiorstw i nadzoru budowlanego. Sam wplyw przyspieszenia budowy przez zmniejszenie kosztów oprocentowania wyniesie przy inwestycjach trwajacych 3-4 lata okolo 3 % kosztów budowy, zakladajac wysokosc oprocentowania na 5 % rocznie. Tak samo znaczny wplyw ma zmniejszenie kosztów
administracji technicznej przedsiebiorstwa; zmniejszenie to wynosi szacunkowo od 0,5 do 0,8 % przerobu. Zmniejszenie kosztu nadzoru technicznego przez skrócenie cyklu budowy takze powinno wplynac na koszty przerobu o 0,1 do 0,2 %. [Zobacz też : Profile aluminiowe , aluminium , fasady aluminiowe ]