Czasteczka kauczuku jest weglowodorem nienasyconym o typowych wlasnosciach olefiny

W niektórych wypadkach kauczuk poddawany wspomnianym procesom traci całkowicie własności elastyczne stając się materiałem termoplastycznym. Obecnie są także produkowane podobne materiały z niektórych produktów syntetycznych jak z elastomerów butadienu, poliizobutylenu itd. Nie należy wreszcie zapominać o tym, że właśnie tylko dzięki wielkiej reaktywności kauczuku można było wyciągnąć wiele wniosków o jego budowie. Działanie chlorowców na kauczuk. Cząsteczka kauczuku jest węglowodorem nienasyconym o typowych własnościach olefiny. Reaguje on łatwo z chlorowcami oraz kwasami chlorowcowodorowymi dając produkty o znacznej zawartości chlorowca. Zauważyli to Englehard i Day w roku 1859, działając na kauczuk chlorem. Na produkty te nie zwracano większej uwagi aż do r. 1915, kiedy to Peachey otrzymał produkt chlorowania kauczuku zawierający 65010 chloru. Ponieważ przez przyłączenie chloru na drodze addycji kauczuk męże teoretycznie dać produkt o zawartości 510f0 chloru, wyniki otrzymane przez Peacheya świadczyły o tym, że w kauczuku oprócz reakcji podstawienia również zachodzi reakcja wymiany. [przypisy: put architektura , sprzęgło tarczowe , parasole ogrodowe castorama ]

Powiązane tematy z artykułem: parasole ogrodowe castorama put architektura sprzęgło tarczowe