fosforan trójkrezylu

W ostatnich latach zainteresowanie kauczukiem chlorowanym znacznie się wzmogło, gdyż materiał ten posiada szereg cennych własności; jest on bardzo łatwo rozpuszczalny w wielu rozpuszczalnikach, co umożliwia otrzymywanie cienkich błon o dużej odporności na korozję, na działanie alkaliów i kwasów, na działanie wody, pary, promieni słonecznych, tlenu itp. Dzięki tym własnościom kauczuk chlorowany znalazł w przemyśle szerokie zastosowanie. Ze względu na to, że błony otrzymane z samego tylko kauczuku chlorowanego są kruche i całkowicie pozbawione plastyczności, stosuje się odpowiednie dodatki uplastyczniające, jak chlorowane dwufenyle, żywice kumaronowe, ftalan dwubutylu. fosforan trójkrezylu itp. Wiele wiadomości. na ten temat można znaleźć w literaturze specjalnej. Interesującym zagadnieniem jest budowa kauczuku chlorowanego oraz jej porównanie z budową innych elastycznych materiałów chlorowanych, jak na przykład Neoprenu czy polichlorku winylu. Proces chlorowania prowadzimy w ten sposób, że przez niezbyt stężone roztwory kauczuku w cci, przepuszczamy gazowy chlor. [podobne: wok ze stali węglowej , układanie gontów bitumicznych , axiom bielsko ]

Powiązane tematy z artykułem: axiom bielsko układanie gontów bitumicznych wok ze stali węglowej