hydrochlorokauczuk

Wprowadzając chlorowodór do roztworu kauczuku otrzymujemy biały, stały produkt -hydrochlorokauczuk, dający się łatwo oddzielić. Calvert wykazał, że przy zastosowaniu odpowiednich stabilizatorów możemy otrzymać z niego błony i arkusze, mające szerokie zastosowanie. Materiał ten jest produkowany pod nazwą Pliofilm. Jest on przejrzysty, bez smaku, bez zapachu, o dużej odporności na działanie wody, olejów i smarów, daje się rozciągać, a przy tym jest termoplastyczny. Dzięki tym własnościom znalazł on szerokie zastosowanie do wyrobu lakierów, folii służących do opakowań środków żywnościowych oraz do impregnacji. Jego cenną zaletą jest termoplastyczność umożliwiająca spawanie arkuszy Pliofilmu. Wpływ tlenu. Znaczna reaktywność kauczuku naturalnego w stosunku do tlenu jest przyczyną wielu jego wad. Surowy kauczuk bardzo łatwo łączy się z tlenem, co powoduje utratę jego pierwotnych własności; przy dłuższym magazynowaniu staje się on lepki, a nawet może przejść całkowicie w nieelastyczną żywicowatą masę. [podobne: wok ze stali węglowej , układanie gontów bitumicznych , axiom bielsko ]

Powiązane tematy z artykułem: axiom bielsko układanie gontów bitumicznych wok ze stali węglowej