Nawierzchnie z asfaltu lanego

Nawierzchnie z asfaltu lanego mogą być jednowarstwowe lub dwuwarstwowe. W przypadku asfaltów lanych dwuwarstwowych, warstwę dolną stanowi bądź asfalt lany chudy (o niskiej zawartości asfaltu – przeważnie na żwirze lub żużlu), albo astaltobeton o strukturze półzamkniętej lub nawet otwartej, bądź wreszcie smołobeton średnio-ziarnisty lub gruboziarnisty, albo masa nr 2 smołowa (8 -:- 16 mm). Ze wszystkich wymienionych wariantów najlepiej zachowuje się, zwłaszcza ze względu na utrzymanie właściwego profilu, asfalt lany ułożony na dolnej warstwie asfalto-betonu średnio- lub gruboziarnistego o półzamkniętej (półścisłej) strukturze masy, dobrze zawałowanej i należycie wyprofilowanej. [patrz też: sprzedaż mebli do łazienek wielkopolskie, otwieranie wszystkich samochodów we warszawie, żeliwo szare ]

Powiązane tematy z artykułem: otwieranie wszystkich samochodów we warszawie sprzedaż mebli do łazienek wielkopolskie żeliwo szare