Czasteczka kauczuku jest weglowodorem nienasyconym o typowych wlasnosciach olefiny

W niektórych wypadkach kauczuk poddawany wspomnianym procesom traci całkowicie własności elastyczne stając się materiałem termoplastycznym. Obecnie są także produkowane podobne materiały z niektórych produktów syntetycznych jak z elastomerów butadienu, poliizobutylenu itd. Nie należy wreszcie zapominać o tym, że właśnie tylko dzięki wielkiej reaktywności kauczuku można było wyciągnąć wiele wniosków o jego budowie. Działanie chlorowców na kauczuk. Cząsteczka kauczuku jest węglowodorem nienasyconym o typowych własnościach olefiny. Reaguje on łatwo z chlorowcami oraz kwasami chlorowcowodorowymi dając produkty o znacznej zawartości chlorowca. Zauważyli to Englehard i Day w roku 1859, działając na kauczuk chlorem. Na produkty te nie zwracano większej uwagi aż do r. 1915, kiedy to Peachey otrzymał produkt chlorowania kauczuku zawierający 65010 chloru. Ponieważ przez przyłączenie chloru na drodze addycji kauczuk męże teoretycznie dać produkt o zawartości 510f0 chloru, wyniki otrzymane przez Peacheya świadczyły o tym, że w kauczuku oprócz reakcji podstawienia również zachodzi reakcja wymiany. [przypisy: systemy aluminiowe , Rury aluminiowe , konstrukcje aluminiowe ]

WLASNOSCI CHEMICZNE I BUDOWA KAUCZUKU NATURALNEGO

WŁASNOŚCI CHEMICZNE I BUDOWA KAUCZUKU NATURALNEGO Wprowadzenie. Pod względem chemicznym kauczuk naturalny jest. materiałem o charakterze wybitnie nienasyconym, dzięki czemu jest bardzo podatny do wielu reakcji chemicznych . Ma to swoje dodatnie i ujemne strony. Produkty otrzymywane z kauczuku naturalnego ulegają bardzo łatwo działaniu tlenu, ozonu, światła itp. czynników powodujących stosunkowo szybkie psucie się materiału. Tych ujemnych stron nie mają lub posiadają je w znacznie mniejszym stopniu kauczuki syntetyczne. Dzięki temu, mimo wyższej ceny, mogą one konkurować z kauczukiem naturalnym. Znaczna reaktywność kauczuku naturalnego umożliwia poddawanie go różnym procesom chemicznym, jak cyklizacji, chlorowaniu oraz przyłączaniu chlorowodoru, powodującym głębokie zmiany w jego budowie oraz jego fizycznych i chemicznych własnościach. Materiały otrzymywane po przeprowadzeniu tych procesów odznaczają się znaczną twardością i sztywnością oraz dużą odpornością na korozję i działanie wilgoci. Produkty te znalazły szerokie zastosowanie, między innymi do izolacji drutu, do impregnowania papieru, do opakowań artykułów żywnościowych (w postaci cienkich błon), do sporządzania farb i lakierów dających mocne powłoki ochronne itp. Wszystkie te materiały mają dwie zasadnicze wspólne cechy: znacznie mniejszy stopień nienasycenia oraz bardzo małą elastyczność. [hasła pokrewne: Profile aluminiowe , aluminium , fasady aluminiowe  ]