chlorowanie kauczuku uplastycznionego

Zamiast kauczuku w jego naturalnej postaci coraz częściej stosuje się chlorowanie kauczuku uplastycznionego. Uplastycznianie kauczuku prowadzi się za pomocą wszystkich znanych metod a przede wszystkim przez długotrwałe walcowanie kauczuku powodujące pękanie (częściową depolimeryzację) cząsteczek pod wpływem sił mechanicznych-), poza tym przez wystawienie na działanie światła słonecznego lub ultrafioletowego, dodanie środków utleniających lub użycie niewielkich ilości metali (jak miedzi, manganu, kobaltu itp. ) działających niszcząco na strukturę kauczuku. Gladstone i Hibbert prowadząc prace nad chlorowaniem kauczuku zbadali równocześnie zachowanie się kauczuku wobec bromu; otrzymali oni związek całko- wicie nasycony o składzie który odpowiadał addycji bromu do podwójnego wiązania węglowodoru kauczuku. Kwasy chlorowcowodorowe działają na kauczuk analogicznie do chlorowców. Działając na kauczuk chlorowodorem Weber otrzymał biały produkt o przybliżonym składzie C5Hs. HCl. Harries , który prowadził prace nad działaniem bromowodoru na kauczuk, otrzymał produkt o wzorze (C5Hs HBr)x W wyniku prac prowadzonych przez Bradleya i Gavacka wyprodukowano w ostatnich latach z hydrochlorokauczuku szereg materiałów, które znalazły praktyczne zastosowanie. [więcej w: Profile aluminiowe , aluminium , fasady aluminiowe  ]

niewielkie ilosci nadtlenku benzoilu wywoluja silna depolimeryzacje kauczuku mastykowanego

W r. 1915 Ostromyslenski stwierdził, że dodanie do kauczuku nadtlenku benzoilu wywołuje taki sam efekt jak dodatek siarki. Odkrycie to doprowadziło do zastosowania nadtlenku benzoila oraz innych podobnych związków jako środków polimeryzujących do wielu syntetycznych tworzyw elastycznych oraz żywic etenoidowych . W przeciwieństwie do tego stwierdzono, że niewielkie ilości nadtlenku benzoilu wywołują silną depolimeryzację kauczuku mastykowanego; prawdopodobnie działanie nadtlenku benzoilu jest zależne od temperatury. Harries stwierdził, że takie środki utleniające, jak alkoholowy roztwór nadmanganianu potasu zamieniają kauczuk na gęstą masę o konsystencji syropu; ze składu jego (CsHs)x należy sądzić, że kauczuk uległ depolimeryzacji. To zachowanie się kauczuku w stosunku do tlenu zostało wykorzystane do produkcji tak zwanego Rubbone, materiału będącego produktem daleko posuniętego procesu utleniania kauczuku. Rubboney możemy otrzymywać dwiema metodami albo przez utlenianie kauczuku w roztworze, albo przez utlenianie w stanie stałym. Stevens otrzymywał Rubboney przepuszczając powietrze w ciągu ośmiu godzin przez roztwór alkoholowy kauczuku zwalcowanego, zawierającego 2,50/0 linoleanu kobaltu jako katalizatora, w temperaturze 800C. [przypisy: rusztowania aluminiowe , blachy aluminiowe , blachy aluminiowe frezowane ]