Wytwarzanie i wbudowywanie masy asfaltowej

Wytwarzanie i wbudowywanie masy asfaltowej . 4.8.3.1. Składowanie materiałów Znaczna część materiałów przeznaczonych do wbudowania w nawierzchnię, zwłaszcza materiałów mineralnych, powinna być zmagazynowana na miejscu wytwarzania masy mineralno-asfaltowej. Ułatwiona jest wtedy kontrola, jakości tych materiałów i bardziej skutecznie zapewniona zostaje właściwa jakość i jednorodność produkowanej masy. Piasek, zwłaszcza drobny i łamany, wypełniacz oraz inne sproszkowane materiały powinny być przechowywane w wytwórni masy w szopach zabezpieczających je przed zawilgoceniem. Wówczas ułatwione jest dozowanie i zachowanie właściwej zawartości wody w gotowej masie, stosownie do punktu 4.8.2.5. 4.8.3.2. Wytwarzanie masy asfaltowej Wytwarzanie masy asfaltowej przy użyciu emulsji odbywa się przeważnie w wytwórni położonej w pobliżu robót, najlepiej w sposób centralny w stosunku do wykonywanych robót. Jeżeli jest możliwość, to najlepiej jest urząd zać wytwórnię w miejscu wydobywania pospółki. Dla zapewnienia właściwego dozowania materiałów i wytwarzania masy odpowiadającej ustalonej recepturze, wytwórnia powinna być zaopatrzona: – w odpowiednią sprawną mieszarkę z platformami, które ułatwiają obsługę i podawanie materiałów, – w dozatory, ewentualnie szufle mechaniczne do podawania oddzielnie każdej frakcji materiału mineralnego, – w potrzebne transportery i inny sprzęt umożliwiający funkcjonalną pracę całej wytwórni. Mieszarka powinna zapewniać jednorodność produkowanej masy. Powinna być przy tym zwrócona specjalna uwaga na dokładne dozowanie emulsji. Niezbędne jest zapewnienie dokładnej kontroli, jakości produkowanej masy, ze szczególnym uwzględnieniem okresu rozruchu wytwórni. [hasła pokrewne: Profile aluminiowe, piaskowanie aluminium, pręty z aluminium ]

Oddzielenie poboczy od nawierzchni wykonuje sie przez

Oddzielenie poboczy od nawierzchni wykonuje się przez. – wykonanie opasek z prefabrykatów z białym cementem, – malowanie na biały kolor pasów jezdni, graniczących z poboczami, – ułożenie krawężników lub oporników o kontrastującym kolorze w stosunku do nawierzchni i poboczy (obecnie rzadko stosowane). Oddzielenie poboczy od nawierzchni w sposób widoczny ma na celu zapobieżenie przed normalnym ruchem na poboczach; zwłaszcza chodzi tu o ruch pojazdów ciężkich, do którego nośność konstrukcji poboczy nie jest dostosowana. Przy oddzieleniu poboczy od nawierzchni omówionymi sposobami powinna być zwrócona specjalna uwaga na to, aby: – nie wytworzyć wgłębienia przy opasce, krawężniku lub oporniku, w którym zbiera się woda opadowa, niszcząc zarówno opaskę, nawierzchnię, jak i pobocze, utrzymać równomierny spadek poprzeczny w granicach 2,0-4,0% na całej szerokości pobocza w celu szybkiego spływu wody opadowej. [patrz też: drabiny aluminiowe, systemy aluminiowe, okna aluminiowe ]