Po wykonaniu omówionych przygotowan wykonuje sie skrapianie skarp emulsja za pomoca skrapiarki mechanicznej, która porusza sie po sasiednim poboczu

Po wykonaniu omówionych przygotowań wykonuje się skrapianie skarp emulsją za pomocą skrapiarki mechanicznej, która porusza się po sąsiednim poboczu. Przy małych robotach z tego zakresu można korzystać z rozpylacza pracującego pod ciśnieniem. Do wykonywania robót na większą skalę przedłuża się przewód rurowy od skrapiarki w ten sposób, żeby skrapiaczem można było objąć całą szerokość skarpy po jednym przejściu skrapiarki, a na dużych skarpach po dwóch przejściach. Jeżeli skrapiacz jest zbyt szeroki w stosunku do utrwalonej skarpy wówczas zbędne otwory w skrapiaczu zagłusza się w dostępny na miejscu sposób. Ilość emulsji do skrapiania skarp w przeliczeniu na czysty asfalt wynosi 0,35+0,55 kG/m2. Grubość błonki asfaltowej po rozpadzie emulsji powinna wynosić 0,3+0,5 mm. Dla zabezpieczenia się przed podchodzeniem wody deszczowej pod wytworzoną z emulsji błonkę asfaltową skrapia się emulsją również część pobocza lub sąsiadujące go ze skarpą terenu na szerokości 20+25 cm. Dopuszcza się również inne sposoby zabezpieczenia przed przenikaniem wody pod błonkę utrwalającą powierzchnię skarp. Może to być na przykład pasek darniny około 20 cm szerokości, stabilizacja tego paska gruntu emulsją, zamiast układania darniny itp. Funkcją błonki asfaltowej przy wzmacnianiu powierzchni skarp jest: zabezpieczenie przed rozmywaniem wodą deszczową, zabezpieczenie przed szybkim parowaniem wilgoci z gruntu skarp, co pogarsza warunki wegetacji traw, utrzymanie warunków cieplnych pod błonką asfaltową, przyspieszających rozwój roślinności. [przypisy: technobud, magnaplast cennik, płyty warstwowe pruszyński ]

Powiązane tematy z artykułem: magnaplast cennik płyty warstwowe pruszyński technobud