Praca i moc Gdy pod dzialaniem dowolnej sily

Praca i moc Gdy pod działaniem dowolnej siły P ciało przesuwa się w kierunku działania siły, to mówi się, że siła P wykonywa pracę. Pracę można mierzyć: jest ona tym większa, im większa jest działająca- siła i im większa jest- długość drogi przebytej przez ciało pod wpływem działającej siły. Pracą A dowolnej siły P wzdłuż drogi S przebytej w kierunku działania tej siły nazywamy iloczyn siły przez przesunięcie ciała (w kierunku działania siły), tj. A_PS Jeśli mierzyć siłę w kilogramach, a drogę przesunięcia w metrach, to otrzyma się pracę mierzoną w kilogramometrach (kgm). 1 kilogramometr jest to praca, którą wykona siła 1 kg przy przesunięciu ciała w kierunku siły o 1 m. [więcej w: sprzedaż elementów ogrodzenia mazowieckie, tworzenie stron internetowych w sosnowcu, Wypożyczalnia busa 9 osobowego warszawa ]

Powiązane tematy z artykułem: sprzedaż elementów ogrodzenia mazowieckie tworzenie stron internetowych w sosnowcu Wypożyczalnia busa 9 osobowego warszawa