Rubboney znalazl zastosowanie do produkcji farb i lakierów

Według Stevensa otrzymany produkt ma skład (C5Hs)20 i jest typową żywicą termoutwardzalną. -Nie posiada ona własności elastycznych, lecz jest bardzo odporna na korozję. Rubboney znalazł zastosowanie do produkcji farb i lakierów. Cyklokauczuki. Opisane powyżej prace nad kauczukiem miały przede wszystkim na celu stwierdzenie, że cząsteczka kauczuku jest zbudowana w postaci długiego otwartego łańcucha. W ostatnich latach zajęto się zagadnieniem zamiany kauczuku na związki izomeryczne. Prace te doprowadziły do otrzymania kilku materiałów, które chociaż nie wykazują żadnych zmian w składzie chemicznym kauczuku, jednak są w znacznie mniejszym stopniu nienasycone, co się przypisuje cyklizacji wewnątrz cząsteczki. Z tego względu produkty te często nazywane są cyklokauczukami. Uprzednio wspomniano o izokauczukach otrzymanych przez Harriesa. Staudinger otrzymał szereg cyklokauczuków przez redukcję za pomocą pyłu cynkowego kauczuku lub hydrochlorokauczuku w roztworze toluenu. Według Staudingera i Geigera cyklokauczuk otrzymano przez wzewanie kauczuku powyżej 250oC, w taki jednak sposób, aby nie zachodziło jego krakowanie. Produkt cyklizacji wykazywał znacznie mniejszy stopień nienasycenia, gdyż na pięć podstawowych cząsteczek izoprenowych polimeru przypadało zaledwie jedno podwójne wiązanie, przy czym cztery z tych cząsteczek łączyły się w pierścień. Otrzymany materiał niczym nie przypominał kauczuku był to jasnożółty proszek, o dużej gęstości, nie posiadający własności kauczuku. [podobne: magnaplast cennik , olx bartoszyce , płyty warstwowe pruszyński  ]

Powiązane tematy z artykułem: magnaplast cennik olx bartoszyce płyty warstwowe pruszyński