Wal korbowy sklada sie z walu

Kiedy w konstrukcji maszyny zachodzi potrzeba przekazania ruchu obrotowego jednej części maszyny na drugą, używa się wały proste. Gdy natomiast zachodzi konieczność zamiany ruchu obrotowego na ruch prostoliniowy zwrotny, stosuje się napęd korbowy, którego zasadniczą częścią jest wał korbowy. Wał korbowy składa się z wału , na którym osadzone jest ramię z czopem . Ramię – zwykle o przekroju prostokątnym – ma na jednym końcu piastę, na drugim gniazdo. Piasta służy do osadzenia nawale ramienia, gniazdo – do osadzenia w nim czopa. Często są stosowane również tak zwane wały mimośrodowe. Wał mimośrodowy otrzymuje się przez osadzenie na zwykłym wale (na stałe) okrągłej tarczy (krążka) w ten sposób, że środek tarczy nie przypada w środku wału. [więcej w: piaskowanie aluminium, taśma aluminiowe, gabloty aluminiowe ]

Pielegnacja nawierzchni z betonu cementowego

Pielęgnacja nawierzchni z betonu cementowego . Pielęgnację świeżo wykonanej nawierzchni z betonu cementowego przeprowadzało się w sposób tradycyjny przy użyciu daszków. Zabezpieczało to nawierzchnię od intensywnego parowania z betonu wody, niezbędnej do procesu wiązania cementu, zwłaszcza przez pierwsze kilka lub kilkanaście godzin po wbudowaniu betonu w nawierzchnię. Dalsza pielęgnacja betonu w nawierzchni w końcowym stadium wiązania i twardnienia betonu polegała głównie na pokryciu go warstwą piasku grubości 5-6 cm i w utrzymywaniu tego piasku w stałej wilgoci przez kilkakrotne polewanie go wodą w ciągu dnia, aż do czasu stwardnienia przewidzianego przepisami. Przedstawiony sposób pielęgnacji był kosztowny i pracochłonny. Bardziej opłacalne pod względem ekonomicznym było pokrywanie świeżo wykonanej z betonu nawierzchni dróg samochodowych i startowych cienką powłoką (błonką) asfaltu upłynnionego grubości około 1 mm. Było to jednak kło potliwe ze względu na podgrzewanie asfaltu i niebezpieczne z uwagi na łatwopalne środki upłynniające asfalt. Dlatego też od szeregu lat stosuje się obecnie do pielęgnacji emulsje asfaltowe, które są łatwe i proste w użyciu, tworzą po rozpadzie potrzebną powłokę (błonkę) asfaltową i są tańsze, niż upłynniony asfalt. [podobne: drabina aluminiowa, taśma aluminiowe, gabloty aluminiowe ]