Konserwacja poboczy

Konserwacja poboczy . Konserwacja poboczy polega na następujących czynnościach: – usuwaniu zanieczyszczeń, zwłaszcza humusowych, – reperacji uszkodzeń stabilizowanej nawierzchni, – wykonaniu powierzchniowego utrwalenia w miejscach zauważonego zużycia lub nadmiernego powierzchniowego złuszczenia. Z braku ruchu na poboczach stabilizowany grunt często ulega spękaniu. W powstałych szczelinach zatrzymuje się kurz wraz z częściami humusu. W związku z tym rozwija się szybko roślinność, która może zniszczyć pobocza. Continue reading „Konserwacja poboczy”

Przy stosowaniu emulsji do wytwarzania mas mineralno-asfaltowych w gre wchodzi bardzo duza ilosc parametrów, od których zalezne sa wlasciwosci wytworzonej masy

Przy stosowaniu emulsji do wytwarzania mas mineralno-asfaltowych w grę wchodzi bardzo duża ilość parametrów, od których zależne są właściwości wytworzonej masy. To jest najpoważniejszą przyczyną trudności, które nie pozwalają na razie ustalić jednoznacznych wytycznych lub norm i wymagań z tej dziedziny technologii. Brak tych wytycznych i w ogóle normatywów, opartych o wyczerpujące badania naukowe, powiązanie ich z doświadczeniami praktycznymi, zmusza do oparcia się każdorazowo na wycinkowych badaniach i doświadczeniach, dostosowanych do miejscowych materiałów, warunków oraz wymagań ruchu. Do ustalania wymagań dla pospółek otaczanych asfaltem z użyciem emulsji, technolodzy najczęściej wzorują się na wymaganiach, ustalonych dla zbliżonego rodzaju mas produkowanych na gorąco z asfaltem o podobnych właściwościach, jak asfalt użyty do wytworzenia emulsji zastosowanej do otoczenia pospółki. Wychodzi się w zasadzie ze słusznego założenia, e prawidłowo dobrana i wytworzona przy użyciu emulsji masa mineralno-asfaltowa, powinna wykazywać z upływem czasu, po całkowitym związaniu i wyparowaniu wody, te same lub bardzo zbliżone cechy, jak i masa wyprodukowana na gorąco przy użyciu takiego samego bezwodnego asfaltu, jaki został zastosowany do wytworzenia wspomnianej emulsji. Continue reading „Przy stosowaniu emulsji do wytwarzania mas mineralno-asfaltowych w gre wchodzi bardzo duza ilosc parametrów, od których zalezne sa wlasciwosci wytworzonej masy”

Wskaznik piaskowy dobranej mieszanki (pospólki) powinien byc normalnie wyzszy niz 50

Wskaźnik piaskowy dobranej mieszanki (pospółki) powinien być normalnie wyższy niż 50, a w każdym przypadku wskazane jest, jako minimum wymagania pod tym względem, żeby wskaźnik ten był wyższy od 40. Krzywa uziarnienia pospółki średniej powinna się mieścić w polu granicznych krzywych, a pospółki grubej w polu granicznych krzywych. Krzywa uziarnienia dobranej pospółki wewnątrz pola granicznych krzywych powinna przebiegać płynnie bez uskoków, co świadczy o pożądanym równomiernym uziarnieniu dobranej mieszanki. W celu otrzymania właściwego uziarnienia pospółki, odpowiadającej krzywej uziarnienia, naturalną pospółkę rozsiewa się na dwie frakcje 0-4 mm i 4-20 mm przy pospółce średniej, względnie 4-31,5 mm przy pospółce grubej. Otrzymane frakcje składa się oddzielnie, wykorzystując je w czasie przygotowania odpowiednich mieszanek do produkcji masy. Continue reading „Wskaznik piaskowy dobranej mieszanki (pospólki) powinien byc normalnie wyzszy niz 50”

Zawartosc wody w gotowej do wbudowania w nawierzchnie masie mineralno-asfaltowej dozuje sie w scisly sposób

Zawartość wody w gotowej do wbudowania w nawierzchnię masie mineralno-asfaltowej dozuje się w ścisły sposób. Wtedy otrzymuje się masę dogodną do układania w nawierzchni, profilowania i zagęszczania. Zawartość wody w gotowej masie mineralno-asfaltowej powinna być możliwie jak najmniej sza, zwłaszcza wtedy, gdy masa jest układana na podłożu lub na podbudowie nieprzepuszczalnej. W pospółkach otaczanych asfaltem z użyciem emulsji anionowej ogólna ilość płynów w masie, to jest wody zawartej w dobranej pospółce łącznie z wodą i asfaltem emulsji, powinna być równa według zaleceń francuskich zawartości optymalnej wody według Proctora (zmodyfikowanego). Innymi słowy należy wziąć pod uwagę, że zawartość tylko samej całkowitej wody (nie licząc asfaltu), to jest wody w mieszance mineralnej łącznie z wodą z emulsji, będzie nieco mniejsza, a najwyżej równa optymalnej zawartości wody według Proctora zmodyfikowanego, zmniejszonej o zawartość asfaltu. Continue reading „Zawartosc wody w gotowej do wbudowania w nawierzchnie masie mineralno-asfaltowej dozuje sie w scisly sposób”

Budownictwo wczoraj i dzis : Sleep Suit Inspired by Dymaxion Sleeping

Forrest Jessee Forrest Jessee niedawno zaprezentowało swój Sleep Suit zainspirowany praktyką Dymaxiona Sleepinga Buckminstera Fullera.
30-minutowe drzemki w ciągu 24 godzin.
jednocześnie badając wymagania materialności, aby uwzględnić taką funkcję.
Interakcja między ciałem ludzkim a skafandrem jest formą generatora, jak również środkiem progu między zinternalizowanym okupantem a ich bezpośrednim otoczeniem.
Kombinezon składa się z fałd strukturalnych, które służą wielu celom. Continue reading „Budownictwo wczoraj i dzis : Sleep Suit Inspired by Dymaxion Sleeping”

Kącik architekta – 6 Przykuwająca wzrok, cortenowa konstrukcja stalowa

Cechy stali Corten są szanowane przez wszystkich architektów, zarówno pod względem wytrzymałości, jak i szczególnego koloru.
Odpowiada typowi stali wyprodukowanemu ze składu chemicznego, który zapewnia utlenianie, które chroni element, praktycznie bez zmiany jego właściwości mechanicznych.
Detale architektoniczne ze stali Corten prezentują różnorodność sytuacji i połączeń, nie tylko oczywisty czynnik konstrukcyjny, ale także nadają estetyczny wymiar każdemu projektowi architektonicznemu.
Sporządziliśmy listę 6 przyciągających wzrok detali stalowych Cortena, które wyróżniają się większość.
01. Continue reading „Kącik architekta – 6 Przykuwająca wzrok, cortenowa konstrukcja stalowa”

Architektura 21szego wieku : Zniknięcie ikony architektury: Henk van der Veen na Archiprix International

Model dla Spaceru wokół muzyki .

Henk van der Veen Raz na dwa lata szkoły architektoniczne z całego świata są zaproszone do złożenia jednego, najlepszego dyplomu na konkurs i wystawę Archiprix International.
Od momentu powstania w 2001 r.
(Narodziny z archipelagu holenderskiego) coraz większa liczba szkół decyduje się na udział.
W tym roku Archiprix International wybrała Ahmedabad w Indiach, aby zaprezentować wyniki. Continue reading „Architektura 21szego wieku : Zniknięcie ikony architektury: Henk van der Veen na Archiprix International”