Wytwarzanie i wbudowywanie masy asfaltowej

Wytwarzanie i wbudowywanie masy asfaltowej . 4.8.3.1. Składowanie materiałów Znaczna część materiałów przeznaczonych do wbudowania w nawierzchnię, zwłaszcza materiałów mineralnych, powinna być zmagazynowana na miejscu wytwarzania masy mineralno-asfaltowej. Ułatwiona jest wtedy kontrola, jakości tych materiałów i bardziej skutecznie zapewniona zostaje właściwa jakość i jednorodność produkowanej masy. Piasek, zwłaszcza drobny i łamany, wypełniacz oraz inne sproszkowane materiały powinny być przechowywane w wytwórni masy w szopach zabezpieczających je przed zawilgoceniem. Wówczas ułatwione jest dozowanie i zachowanie właściwej zawartości wody w gotowej masie, stosownie do punktu 4.8.2.5. 4.8.3.2. Wytwarzanie masy asfaltowej Wytwarzanie masy asfaltowej przy użyciu emulsji odbywa się przeważnie w wytwórni położonej w pobliżu robót, najlepiej w sposób centralny w stosunku do wykonywanych robót. Jeżeli jest możliwość, to najlepiej jest urząd zać wytwórnię w miejscu wydobywania pospółki. Dla zapewnienia właściwego dozowania materiałów i wytwarzania masy odpowiadającej ustalonej recepturze, wytwórnia powinna być zaopatrzona: – w odpowiednią sprawną mieszarkę z platformami, które ułatwiają obsługę i podawanie materiałów, – w dozatory, ewentualnie szufle mechaniczne do podawania oddzielnie każdej frakcji materiału mineralnego, – w potrzebne transportery i inny sprzęt umożliwiający funkcjonalną pracę całej wytwórni. Mieszarka powinna zapewniać jednorodność produkowanej masy. Powinna być przy tym zwrócona specjalna uwaga na dokładne dozowanie emulsji. Niezbędne jest zapewnienie dokładnej kontroli, jakości produkowanej masy, ze szczególnym uwzględnieniem okresu rozruchu wytwórni. [hasła pokrewne: Profile aluminiowe, piaskowanie aluminium, pręty z aluminium ]

Smarowanie lozyska odbywa sie niekiedy bezposrednio przez otwór w pokrywie

W celu zmniejszenie sił tarcia między powierzchnie trące wprowadza się warstwę smaru, który rozdziela te powierzchnie, wskutek czego zmniejsza ich zużycie i nagrzewanie. Brak lub niedostateczna ilość smaru może spowodować nagrzewanie się powierzchni – trących i tworzenie się zadr, co zmniejsza okres zdatności do użytku tych części, wywołuje przerwy w pracy maszyny wskutek potrzeby naprawy witerek i może spowodować poważne uszkodzenia i zniszczenie maszyny. Smarowanie łożyska odbywa się niekiedy bezpośrednio przez otwór w pokrywie . łożyska, częściej Jednak w otwór ten wstawia się smarownicę. Przy stosowaniu smarów gęstych ustawia się zwykle na łożysku smarownicę puszkową. Smarownica taka składa się z dwóch części: zbiorniczka i pokrywki. [patrz też: pręty z aluminium, gabloty aluminiowe, taśmy aluminiowe ]