Wskaznik piaskowy dobranej mieszanki (pospólki) powinien byc normalnie wyzszy niz 50

Wskaźnik piaskowy dobranej mieszanki (pospółki) powinien być normalnie wyższy niż 50, a w każdym przypadku wskazane jest, jako minimum wymagania pod tym względem, żeby wskaźnik ten był wyższy od 40. Krzywa uziarnienia pospółki średniej powinna się mieścić w polu granicznych krzywych, a pospółki grubej w polu granicznych krzywych. Krzywa uziarnienia dobranej pospółki wewnątrz pola granicznych krzywych powinna przebiegać płynnie bez uskoków, co świadczy o pożądanym równomiernym uziarnieniu dobranej mieszanki. W celu otrzymania właściwego uziarnienia pospółki, odpowiadającej krzywej uziarnienia, naturalną pospółkę rozsiewa się na dwie frakcje 0-4 mm i 4-20 mm przy pospółce średniej, względnie 4-31,5 mm przy pospółce grubej. Otrzymane frakcje składa się oddzielnie, wykorzystując je w czasie przygotowania odpowiednich mieszanek do produkcji masy. Nadziarno, to jest ziarna większe niż 20 mm, względnie większe niż 31,5 mm, podlega przeł amaniu i rozsianiu na dwie frakcje. Materiał ten wykorzystuje się do doziarniania przy ustalaniu mieszanek pospółki. W przypadku, gdy pospółka naturalna jest uboga w żwir, wówczas jej uziarnienie reguluje się przez dodanie odpowiednich frakcji z ubocznego łamanego materiału skalnego w postaci kamienia polnego lub tłucznia kamiennego. Zawartość ziarn łamanych w dobranej pospółce powinna być możliwie duża. Wskazane jest, aby ilość ta wynosiła w procentach w stosunku do ciężaru dobranej mieszanki mineralnej dla podbudów o ruchu: – lekkim powyżej 2 %, – średnim 40%, – ciężkim 60%. [przypisy: put architektura, axiom bielsko, olx bartoszyce ]

Powiązane tematy z artykułem: axiom bielsko olx bartoszyce put architektura