wyborowego uziarnienia pospólki wedlug krzywej uziarnienia, mieszczacej sie w polu ustalonych dla tego celu krzywych granicznych


wyborowego uziarnienia pospółki według krzywej uziarnienia, mieszczącej się w polu ustalonych dla tego celu krzywych granicznych. 2) możliwie dużej zawartości ziarn łamanych w dobranej pospółce, 3) właściwej zawartości drobnych ziarn w dobranej pospółce ze szczególnym uwzględnieniem wypełniacza, przechodzącego przez sito 0,075 mm, 4) dozowania składników pospółki przy produkcji masy frakcjami lub grupami frakcji dla zachowania równomierności uziarnienia jej, 5) stosowania sprawdzonej laboratoryjnie emulsji pod względem jej stabilności czasu rozpadu, zawartości asfaltu, kwasowości itp., 6) stosowania emulsji kationowych do dobranych pospółek o przeważającej zawartości składników kwaśnych, a anionowych do pospółek o przewadze składników zasadowych lub uzdatnienia tych pospółek względnie emulsji odpowiednimi dodatkami w razie odmiennego ich stosowania, niż wspomniano na początku, 7) unikania produkcji masy z pospółką, zawierającą nadmi ar wody i wykonywania robót przy jej użyciu w okresach chłodnych i deszczowych, 8) oględnego dodawania emulsji do pospółki w przeliczeniu na czysty asfalt powinno być jej mniej w stosunku do ilości ustalonej na podstawie badań laboratoryjnych, niż więcej, 9) dokładnego zagęszczenia masy w ułożonych warstwach nawierzchni, pozbywając się wody z zagęszczanej warstwy przez jej odpływ lub wyparowanie; dotyczy to zwłaszcza pogrubiania starej nieprzepuszczalnej nawierzchni, na której układana jest wspomniana warstwa wzmacniająca. [hasła pokrewne: technobud, co to jest dom pasywny, płyty warstwowe pruszyński ]

Powiązane tematy z artykułem: co to jest dom pasywny płyty warstwowe pruszyński technobud