wykonanie podbudów pod nawierzchnie bitumiczne

wykonanie podbudów pod nawierzchnie bitumiczne. Stosowanie jednak asfaltów twardych, zwłaszcza marki D-70, D-50, D-35 ma poważne wady, które szerzej zostały już omówione w rozdziale o produkcji emulsji i wspomniano o nich również przy omawianiu stabilizacji gruntów. 4.8.2.4. Zawartość czystego asfaltu w dobranej pospółce Zawartość asfaltu przeliczonego z użytej emulsji zależna jest od wielu omówionych już poprzednio czynników. Powinna ona być określona na podstawie badań laboratoryjnych, z uwzględnieniem przeznaczenia badanej masy mineralno-asfaltowej, wytworzonej na podstawie ustalonych składników. Zależnie od przeznaczenia i innych czynników ilość przeliczonego bezwodnego asfaltu w masie waha się w granicach o dużych rozpiętościach, a mianowicie 2,5-5,0% w stosunku do ciężaru masy mineralno-bitumicznej w stanie bezwodnym. 4.8.2.5. Zawartość wody [przypisy: wok ze stali węglowej, sprzęgło tarczowe, układanie gontów bitumicznych ]

Powiązane tematy z artykułem: sprzęgło tarczowe układanie gontów bitumicznych wok ze stali węglowej