Zagadnienie wykorzystania kadr roboczych

width=600Nastepne zagadnienie wykorzystania kadr roboczych – ma duze znaczenie gospodarcze. Przyjmujac nawet, ze w pewnej czesci robót budowlanych kadry fachowe byly zatrudniane równiez zima, mozna zalozyc, ze przy stosowaniu jednolitego nie przerywanego okresu budowy potrzeby kadry fachowe beda mniejsze co najmniej o 20 %. Jest to sprawa bardzo trudna do scislej wyceny, ale mozna twierdzic, ze najwazniejsza korzysc gospodarcza plynie z wprowadzenia jednolitego sezonu przez zastosowanie zimowego wykonawstwa. Przy wykonywaniu inwestycji objetych obecnymi planami gospodarczymi potrzebowalibysmy rocznie okolo 100.000 robotników mniej . W pracy inz. Wl. Przestepskiego pt. Budowanie zima jako problem gospodarczy ITE 1948 r. wartosc tego zagadnienia szacowano na 4,5 % wartosci przerobu. Wiekszosc wytwórni materialów budowlanych pracuje lub moze pracowac równomiernie w ciagu roku. Przy budownictwie sezonowym zachodzilaby zatem potrzeba pracowania na sklad, co poza pewnymi
utrudnieniami natury organizacyjnej powoduje zwiekszenie skladów, dodatkowa prace ~magazynów itp. Dostosowanie zas okresów produkcji materialów do jednolitego sezonu budowlanego prowadziloby do koniecznosci posiadania galezi przemyslu o zwiekszonej (lecz mniej wykorzystanej) zdolnosci produkcyjnej. Wreszcie jednolity sezon budowlany nadzwyczaj dodatnio wplywa na zwiekszenie równomiernosci wykorzystania budowlanego taboru transportowego, a takze i kolejowego, co powoduje obnizenie kosztów transportu. Wszystkie omówione zagadnienia wplywaja korzystnie na obnizenie kosztów budowy. W przeciwnym kierunku oddzialywuja koszty dodatkowe wynikajace ze stosowania podczas robót zimowych specjalnych metod pracy. Wysokosc tych kosztów znacznie waha sie zarówno w zaleznosci od stosowanych metod, jak od wielkosci budowy i wahan klimatycznych. W pracy niniejszej bedziemy mówic tylko o zagadnieniu kosztów dodatkowych. To znaczy bedziemy mówic tylko o jednym z zagadnien ekonomicznych problemu budownictwa zimowego. Celem naszym jest jak naj szersze ujecie tego zagadnienia, aby otrzymany material pozwolil na wyjasnienie róznych stron tego zagadnienia. Ustalenie podzialu kosztów dodatkowych, ustalenie ich wysokosci i-Ich wahan w zaleznosci od róznych czynników umozliwia nalezyte postawienie caloksztaltu zagadnienia budowlanych robót zimowych. Materialy te daja równiez podstawe do rozwiazywania sPr:!lwy oplacania. kosztów dodatkowych, do wnikliwej
. analizy wskazników doplat zimowych do róznych rodzajów robót budowlanych oraz korekty tych wskazników. Najwazniejszym jednak celem niniejszej pracy jest umozliwienie wyboru najoszczedniejszych metod przy projektowaniu zimowego wykonawstwa. W. tym celu bedzie specjalnie podkreslona zmiennosc poszczególnych kosztów i zjawisko to bedzie naswietlone licznymi tablicami.

Wreszcie praca niniejsza moze miec wplyw dodatni zaostrzajac czujnosc pracowników i kierownictwa budowy wzgledem kosztów zbednych, nieprzemyslanych, nieuzasadnionych warunkami – a tym samym przyczyniajac sie do obnizania tych kosztów i ogólnego. podnoszenia oszczednosci na budowie. [zobacz też : magnaplast cennik , olx bartoszyce , płyty warstwowe pruszyński ]

Powiązane tematy z artykułem: magnaplast cennik olx bartoszyce płyty warstwowe pruszyński