Budownictwo i architektura : Pierwszy kościół prezbiteriański w Colorado Springs / Trahan Architekci

Trahan Architekci Firma Trahan Architekci, spośród wielu elitarnych firm projektowych, została wybrana do zaprojektowania jednej z najważniejszych komisji kościelnych w kraju ,.
znany również jako First Presbyterian Church of Colorado Springs.
Proponowane 750 miejsc sanktuarium, wraz z planem głównym obejmuje ten projekt, który znajduje się w centrum Colorado Springs, Colorado.
Struktura jest względnie niezależna od jawnych znaków kościoła; jego projekt dąży do ożywienia tożsamości Kościoła poprzez architekturę, która wyraża konwergencję.
Więcej o pierwszym Presbyterian Church of Colorado Springs po przerwie.
Nowa wizja Przywództwa Kościoła obejmuje dostępność, a nie fortyfikację, obiektów religijnych.
Istniejące, nieprzyzwoite ściany uliczne na południowym i zachodnim krańcu placu zostały zastąpione rozległym placem i zielenią, angażując kontekst miejski, by przenikać teren.
Ta idea otwartej przestrzeni jako.
Miejskiego odpowiednika.
pochodzi od Colorado Springs.
oryginalny plan generalny, kodeks Palmera.
Zakładając, że pojedynczy blok miejski jest przymusową całością, może zostać wykorzystany jako przestrzeń gromadzenia społeczności dla wydarzeń społecznych.
.
Trahan Architekci Istotne było, że kościół zapewnił osłonę przed żywiołami tych miejskich powiązań; Budynki na północnej ścianie terenu są ustawione tak, aby blokować dominujące wiatry, a szereg kontrolowanych przez klimat deptaków tworzy centralne, liniowe atrium, łączące poszczególne elementy kampusu.
Po tym.
Kręgosłupa.
w kierunku rdzenia strony, ostateczne świeckie życie ulicy i chodnika stopniowo ustępuje miejsca większemu stopniowi duchowego spotkania, a ostatecznie świętej przestrzeni .
.
Trahan Architekci Centralna, wielka katedra może być opisana jako okólny zespół sklepionych zadaszeń.
które działają jak zunifikowana, wielka baldachim, który obejmuje katedrę o powierzchni 108 000 stóp kwadratowych.
Podziały między zadaszeniami umożliwiają światło rozproszone znakomicie poniżej poziomu pojedynczego poziomu wiernych.
Symbolika czaszy bada jej komponenty; każda z daszków jest składnikiem większej całości, wspólnoty.
.
Trahan Architekci Gdy markizy wznoszą się na jednolity płaskowyż, studnie świetlne tworzą, w zależności od pory dnia, kształt krzyża lub gwiazdy.
Jest to szczegół, który nie jest zbyt rażący w projekcie tego budynku, ale stanowi duchową obecność w tej świętej strukturze.
Ta korelacja między świeckim, horyzontalnym światem a świętym, pionowym królestwem jest ustalana przez Trahan Architects.
umiejętne manipulowanie światłem, nadając tej wspaniałej strukturze prawdziwie boską aurę.
.
Trahan Architekci Architekt: Trahan Architects Lokalizacja: Colorado Springs, Colorado, USA Zespół projektowy: Erik Herrmann, Emma Chammah, Luis Quinones, Mark Hash, Blake Fisher, Michael McCune, Sean David, Ben Rath, David Merlin, Tara Street-Bradford, Brad McWhirter, Christian Rodriguez, Ivan O.
Garro, Judson Terry, Chris Simon Key Pracownicy: Trey Trahan FAIA (główny), Ed Gaskin AIA (architekt projektu) Konsultanci: Akustyka ARUP; ARUP Chicago.
Struktury, MEP; ARUP Nowy Jork.
Obszar oświetleniowy, projekt oświetlenia dziennego: 118 000 sf .; Sanktuarium.
27 000 sf., Narthex.
7000 sf., Fellowship.
21.500 sf., Muzyka.
12 000 sf., Opieka nad dziećmi.
20 000 sf., Bookstore / Cafe.
5000 sf., Biblioteka.
700 sf.
Koszt budowy: 35 000 000 USD Data ukończenia: TBD Zdjęcia: Trahan Architekci Typ projektu: Projekt kościelny Zakres: Projekt schematu sanktuarium i plan główny kampusu miejskiego Klient: Pierwszy kościół prezbiteriański w Colorado Springs
[patrz też: płyty warstwowe pruszyński, przenikalność cieplna ścian, axiom bielsko ]

Powiązane tematy z artykułem: axiom bielsko płyty warstwowe pruszyński przenikalność cieplna ścian