Budownictwo wczoraj i dzis : Dlaczego przedmieścia będą przyszłym wielkim terenem do testowania architektury w Ameryce

Amerykańskie przedmieścia są następnym żyznym gruntem dla eksperymentów architektonicznych i miejskich.
Widziany tutaj: Jedno miasto Connecticut zamienia opuszczone centrum handlowe na 14.4 akrową, skupioną wokół społeczności, zieloną przestrzeń.
Obraz.
Clem Kasinskas Artykuł ten został pierwotnie opublikowany przez The Architect s Newspaper pod tytułem Amerykańskie przedmieścia są następnym żyznym gruntem dla eksperymentów architektonicznych i miejskich .
Ostatnie dwadzieścia kilka lat mogło zauważyć niezwykły powrót miast, ale następnych dwadzieścia może rzeczywiście być więcej o przedmieściach, ponieważ wiele miast stało się ofiarami własnego sukcesu.
Kryzys mieszkaniowy – produkt złożony z wielu czynników, od niedocenianego do niszczącego – sprawił, że niektóre miasta, takie jak Nowy Jork i Los Angeles, są placem zabaw dla ultra-zamożnych, wypierając długoletnich mieszkańców i czyniąc miasto nieosiągalnym dla artyści, twórcy i małe firmy, które tworzą żywe miejsca.
Czy nie jest możliwe oddanie ogólnokrajowego generalizmu, w szerokim tego słowa znaczeniu, miastom.
strata może być przedmieściami.
zdobyć.
Wielu młodych ludzi i biedniejszych mieszkańców przenosi się na przedmieścia, choć niekoniecznie dlatego, że tego chcą.
Stwarza to rynek na obrzeżach miasta, aby zapewnić bardziej dynamiczny rozwój w zakresie mieszanego użytkowania w oparciu o transport publiczny i miejskie udogodnienia.
Tradycyjny amerykański podmiejski model rozrastających się domów jednorodzinnych i skupisk handlu detalicznego niekoniecznie jest jedynym sposobem, w jaki rozwijają się te terytoria, ponieważ nawet duże modele pudełkowe mają nowe formy.
Na zewnątrz nowego kampusu Cristo Rey St.
Martin College Prep będzie nie do poznania jako były wielki sklep z pudełkami.
Obraz.
JGMA Pod pewnymi względami miejska i podmiejska spłaszczają się, jak twierdzi Judith K.
De Jong w swojej książce Nowe suburbanizacje.
Pod względem kulturalnym, formalnym i koncepcyjnym dzielą one więcej, niż zwykle myślimy.
Podczas gdy podmiejscy mieszkańcy pragną quasi-miejskich doświadczeń, wiele osób mieszkających na obszarach miejskich żyje tak, jak na przedmieściach, w bardziej wyspiarskich okolicznościach, które minimalizują ich interakcje z miastem i innymi obywatelami.
Z drugiej strony na przedmieściach istnieje możliwość wzrostu liczby osób mieszanych i mieszanych.
Zmieniające się demografie i nowe technologie obiecują przekształcić amerykańskie przedmieścia.
Widziany tutaj: Przedmieścia Colorado Springs.
Obraz.
Użytkownik Flickr Chris Waits na licencji CC BY 2.0 Dodając do tego nowe.
Skrzyżowanie przedmieść.
które rozpatrujemy w naszej funkcji, to zmiany demograficzne, które kontynuują pojęcie klasycznych powojennych przedmieść.
Badamy, w jaki sposób ostatni raport Urban Land Institute bada nowy krajobraz, na którym będzie miało miejsce tworzenie nowych projektów podmiejskich.
Ostatnie badania urbanisty Daniela D.
Oca i jego studentów z Harvard Graduate School of Design nawet nazwał ten fenomen.
Czarny lot.
Co sprawia, że te zmiany są tak obciążone potencjałem, aby sprowokować nowe typy rozwoju podmiejskiego i życia, to że przedmieścia już obejmuje ogromną ilość ziemi w USA.
Profesor architektury krajobrazu z University of Michigan, Joan Nassauer, cytuje główne zastosowania gruntów w Stanach Zjednoczonych, 2007, badanie amerykańskiego Departamentu Gospodarki Rolnej, które pokazuje, że 3 procent wszystkich gruntów w USA pokrywają.
Miasta.
podczas gdy w górę o 5 procent zajmują przedmieścia.
Oznacza to, że podczas gdy budowane są nowe obszary lądowe, wiele z tych eksperymentów zmieni to, co już jest, ale dzięki nowym technologiom i zrozumieniu, jak zdrowo wygląda urbanistyka kulturowo i ekonomicznie.
To niezwykle żyzna gleba dla architektury i urbanistyki, aby wyobrazić sobie, jak modernizować przedmieścia i sprawić, by stały się częścią następnej generacji miast.
Apartamenty Six by Brooks + Scarpa są pierwszym projektem rozwojowym Skid Row Housing Trust poza centrum Los Angeles i zaprojektowano je wokół centralnego dziedzińca, aby ułatwić interakcje społeczne, pasywną wentylację i naturalne oświetlenie.
Zdjęcie dzięki uprzejmości Skid Row Housing Trust / Tara Wujcik Omawiając swoją wizję przyszłości miast, Vishaan Chakrabarti cytuje diagram Paula Barana z 1962 r.
Scentralizowane, zdecentralizowane i rozproszone sieci.
co dowodzi, że rozproszona, rizomatyczna sieć węzłów i połączeń jest najbardziej odpornym sposobem na zorganizowanie systemu.
Jeśli kryzys przystępności cenowej na obszarach miejskich wypędzi więcej ludzi z centrów miast, być może ośrodki o mieszanym przeznaczeniu mogą znajdować się na całym obwodzie, tworząc nowe warunki, które są bardzo dobrze dostosowane do nowych technologii i wyzwań środowiskowych, które stoją przed przedmieściami.
Gospodarka miejska na przedmieściach Phoenix staje się podstawą dla całego centrum społeczności.
Zdjęcie dzięki uprzejmości DSGN AGNC W związku z tym, że przedmieścia przystosowują się do technologii – takich jak samochody samojezdne i energia słoneczna – aby zaktualizować ich nieefektywną i problematyczną infrastrukturę, będą miały nowe możliwości
[więcej w: płyty warstwowe pruszyński, castorama białystok, wok ze stali węglowej ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama białystok płyty warstwowe pruszyński wok ze stali węglowej