Do nawierzchni typu makadamowego w lepiszczu smolowym zalicza sie

Do nawierzchni typu makadamowego w lepiszczu smołowym zalicza się: 1) pokrowce uzyskane przez zastosowanie powierzchniowego utrwalania pojedynczego, podwójnego lub też potrójnego przy użyciu grysu lub żwiru, 2) pokrowce uzyskane przez stosowanie utrwalania wzmocnionego (pojedynczego, podwójnego lub potrójnego) z przykryciem grysami otaczanymi lepiszczem smołowym, 3) półwgłębne lub wgłębne smołowanie – stosowane obecnie coraz rzadziej (małe powierzchnie przy naprawach) ze względu na nieekonomiczne zużycie lepiszcza, 4) nawierzchnie smołospoinowe, czyli wykonywane z tłucznia nieotaczanego, klinowane klińcem lub grysami otaczanymi smołą i zwykle zamykane masą smołobetonową (tzw. masą nr 1) z powierzchniowym utrwalaniem smolą stabilizowaną, a ostatnio głównie asfaltem o wysokiej penetracji (200 -:- 300°). [hasła pokrewne: płyty warstwowe pruszyński, wok ze stali węglowej, ogniwo fotowoltaiczne zasada działania ]

Powiązane tematy z artykułem: ogniwo fotowoltaiczne zasada działania płyty warstwowe pruszyński wok ze stali węglowej