Do otaczania dobranej pospólki, stosuje sie emulsje wolno rozpadowe, z ewentualnym dodatkiem skladników regulujacych szybkosc rozpadu uzytej emulsji VI niezbednych na budowie granicach

Do otaczania dobranej pospółki, stosuje się emulsje wolno rozpadowe, z ewentualnym dodatkiem składników regulujących szybkość rozpadu użytej emulsji VI niezbędnych na budowie granicach. Dodatki regulujące rozpad emulsji stosuje się w ten sposób, żeby rozpad emulsji w masie następował w okresie między wyjściem tej masy z mieszarki, a rozpoczęciem jej zagęszczania na miejscu wbudowania. Przy użyciu emulsji kationowej wolno rozpadowej wskazane jest zwrócenie uwagi na właściwości adhezyjne asfaltu, wydzielonego z niej w czasie rozpadu. Zwolnienie rozpadu emulsji kationowej powinno być uzyskiwane za pomocą użycia odpowiedniego emulgatora lub zespołu emulgatorów, a nie przez nadmierne zakwaszenie emulsji. Wskazane jest, aby pH emulsji nie było niższe od 2,5. W przypadku użycia do produkcji masy asfaltowo-mineralnej pospółki o znacznej zawartości składników wapiennych, wskazane jest sprawdzenie zastosowania emulsji kationowej o pH nieco niższym od 2,5, ze względu na neutralizację tej kwasowości przez wapienne składniki zasadowe pospółki. 4.8.2.3. Rodzaje asfaltu w emulsji Obecnie w większości krajów stosuje się do produkcji emulsji asfalt miękki o penetracji w granicach 180…;-.220oP lub zbliżonej. Odpowiada to polskiej marce asfaltu D-200, stosownie do normy PN-65/C-96170. Stosowanie asfaltu miękkiego do produkcji emulsji nie jest zasadą nienaruszalną. W niektórych uzasadnionych przypadkach stosuje się do produkcji asfaltowych emulsji drogowych asfalt twardszy od asfaltu D-200, na przykład: D-IOO, D-70, D-50. Do wspomnianych przypadków należy: – wykonanie warstwy z masy mineralno-asfaltowej do wzmacniania istniejących nawierzchni, [przypisy: axiom bielsko, kalkulator mocy kotła, przenikalność cieplna ścian ]

Powiązane tematy z artykułem: axiom bielsko kalkulator mocy kotła przenikalność cieplna ścian