Konserwacja poboczy

Konserwacja poboczy . Konserwacja poboczy polega na następujących czynnościach: – usuwaniu zanieczyszczeń, zwłaszcza humusowych, – reperacji uszkodzeń stabilizowanej nawierzchni, – wykonaniu powierzchniowego utrwalenia w miejscach zauważonego zużycia lub nadmiernego powierzchniowego złuszczenia. Z braku ruchu na poboczach stabilizowany grunt często ulega spękaniu. W powstałych szczelinach zatrzymuje się kurz wraz z częściami humusu. W związku z tym rozwija się szybko roślinność, która może zniszczyć pobocza. Dlatego należy je często czyścić za pomocą szczotki mechanicznej. Masa stabilizowanego gruntu na poboczach, niepodlegających ruchowi, stosunkowo szybko się zwyradnia, podobnie jak każda nawierzchnia bitumiczna, po której przez dłuższy czas nie odbywa się ruch. Zwyrodnienie to polega na zmianach strukturalnych lepiszcza i jego starzeniu się. W celu zatrzymania tego procesu wykonuje się powierzchniowe utrwalanie, co 3 lub 4 lata; stanowi ono pew nego rodzaju regenerację stabilizowanego asfaltem gruntu. Do powierzchniowego utrwalania stosuje się emulsję szybko rozpadową w ilości 0,35-7-0,40 kG/m2 w przeliczeniu na czysty -asfalt oraz 4-7-5 kG/m2 grubego piasku. Rozsypany piasek powinien być przewałowany jednokrotnie lekkim walcem o ciężarze 6-7-7 ton. 4.7.8. Utrwalanie skarp, nasypów i wykopów [więcej w: olx bartoszyce, co to jest dom pasywny, piaskowanie olx bartoszyce ]

Powiązane tematy z artykułem: architektura put co to jest dom pasywny olx bartoszyce