Nawierzchnie typu betonowego o lepiszczu smolowym

Nawierzchnie typu betonowego o lepiszczu smołowym są to ,dywaniki jednowarstwowe ze smołobetonu średnio- i gruboziarnistego wykonywane ostatnio w dużym zakresie przy odnowie nawierzchni bitumicznych oraz przy zastosowaniu powierzchniowego utrwalania jako zamknięcia. Do ich budowy są używane zarówno grysy, jak też żwiry i pospółki naturalne bądź też częściowo kruszone. Dywaniki tego rodzaju wykazują większą trwałość niż zwykłe powierzchniowe utrwalanie, a tylko nieznacznie są od niego droższe. Nawierzchnie smoło-betonowe dwu- i wielowarstwowe wymagają stosowania do masy smół o wysokich lepkościach (ponad 500 sek wg ETA), co szczególnie w naszych warunkach natrafia jeszcze na poważne trudności. [podobne: architektura put, waga pręta zbrojeniowego, put architektura ]

Powiązane tematy z artykułem: architektura put put architektura waga pręta zbrojeniowego