Niewatpliwie ten rodzaj nawierzchni ulegnie wiekszemu rozpowszechnieniu

Ze względu na uziarnienie dzielimy je na drobno-, średnio-, i gruboziarniste. Niewątpliwie ten rodzaj nawierzchni ulegnie większemu rozpowszechnieniu przy dalszym ulepszeniu meto dl produkcyjnych smół drogowych. Do nawierzchni typu mieszanego o lepiszczu smołowym należy zaliczyć dywaniki smołowe, znajdujące szerokie zastosowanie na drogach pozamiejskich. Są to nawierzchnie smołowe wielowarstwowe, w których warstwy dolne są wykonywane z mas typu makadamowego (masa nr 3 o uziarnieniu 16 -:- 25 mm, masa nr 2 o uziarnieniu 8-:- 16 mm), a warstwa górna ścieralna jest masą smołobetonową o uziarnieniu 0-:-5 lub 0-:-8 mm. Zamknięcie stanowi powierzchniowe utrwalanie smołą stabilizowaną, a ostatnio głównie asfaltem i przysypanie piaskiem lub miałem kamiennym. [więcej w: waga pręta zbrojeniowego, wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, co to jest dom pasywny ]

Powiązane tematy z artykułem: co to jest dom pasywny waga pręta zbrojeniowego wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła