Nowoczesna architektura : Uniwersytet Luksemburski, aby wprowadzić Master w architekturze na temat europejskiej urbanizacji i globalizacji

Od września 2017 r.
Uniwersytet Luksemburski rozpoczyna dwuletni program nauczania angielskiego w zakresie architektury, urbanizacji i globalizacji w języku angielskim.
Program znajduje się w interdyscyplinarnym środowisku, w którym studio projektowe jako rdzeń programu studiów będzie stale zasilane przez otaczające obszary, takie jak geografia i analiza geoprzestrzenna, rozwój regionalny i miejski, gospodarka o obiegu zamkniętym, zrównoważone systemy transportu, wydajność energetyczna zbudowane środowiska i inne motywy.
Nowy program magisterski ma na celu wyszkolenie profesjonalnych architektów wyposażonych w narzędzia dyscyplinarne oraz wiedzę interdyscyplinarną.
W tym kontekście projekt przeplata się z badaniami, a zasada programu głównego podkreśla dialektyczną zależność pomiędzy projektowaniem przez badania.
i.
badania według projektu..
Program jest świadomy faktu, że świat staje się coraz bardziej zurbanizowany i że ten stan nie zawsze jest świadomie zaplanowanym zjawiskiem, ale czymś, co należy analizować i kształtować w zmieniającej się dynamice.
Architektura nie jest rozumiana jako dyscyplina statyczna, ale jako zawód, w którym wiele powiązanych ze sobą aktorów musi stale dostosowywać się do zmieniających się kontekstów demograficznych, politycznych, społecznych, środowiskowych, kulturowych lub technologicznych.
Głównym celem programu jest projektowanie architektoniczne, jako twórcza dyscyplina i główny przedstawiciel w produkcji przestrzeni kosmicznej, w tym jej aspektów technicznych, konstrukcyjnych, społecznych, politycznych i artystycznych.
Architektura wyróżnia się nie tylko projektowaniem budynków, ale także projektowaniem i planowaniem miejskim i regionalnym.
Gęsta struktura miejska Luksemburga Kluczem do tego poszerzonego rozumienia architektury jest drugi punkt skupienia na europejskiej urbanizacji.
Nie sugerując ograniczenia terytorialnego, program koncentruje się na architekturze i urbanistyce w ramach określonej tradycji europejskiej, która charakteryzuje się między innymi pewnym związkiem między treścią historyczną a nowymi interwencjami, a także intensywnym związkiem z polityką wspólnotową i regionalną, administracją.
reżimy, mieszkalnictwo publiczne i typologiczne podejście do planowania i projektowania urbanistycznego.
Wszechstronne europejskie krajobrazy i praktyki urbanizacyjne nie mogą być interpretowane w oderwaniu od siebie, ale także od reszty świata.
Trzeci punkt skupienia programu to globalizacja.
Globalny rozwój ma coraz większy wpływ na kształtowanie miast i regionów, ale także na praktykę architektury.
Ciągła restrukturyzacja coraz bardziej zintegrowanej gospodarki światowej i związana z tym rekonfiguracja społecznych i przestrzennych podziałów pracy, stawia architekturę w szerszym procesie produkcji aktywnych form organizacji terytorialnej.
Ponieważ procesy twórczego niszczenia środowiska zbudowanego stają się coraz ważniejsze w warunkach produkcji społecznej i reprodukcji, architektura jest podkreślana jako potencjalny katalizator między napięciami geopolitycznymi, społecznymi, gospodarczymi i ekologicznymi w skali.
Urbanizacja krajobrazów większego Luksemburga Program jest zorganizowany wokół raczej niekonwencjonalnej, eksperymentalnej struktury: w przeciwieństwie do tradycyjnych programów architektonicznych, które przechodzą od mniejszych do większych skal i kontekstów projektowych, program sugeruje odwrócony szlak, zaczynając od badań projektowych na poziomie globalnym i europejskim.
skalę i przechodzenie do skali regionalnej, miejskiej i budowlanej.
Program jest zorganizowany wokół dwuletnich cykli tematycznych, które rozpoczynają się we wrześniu wraz z każdym nowym pokoleniem studentów.
Tematy te mają być intelektualnymi i projekcyjnymi kotwicami, które definiują i łączą kierunek prac studyjnych, dyskusje seminaryjne i projekty dyplomowe przez wszystkie cztery semestry.
Na zakończenie każdego cyklu dwuletniego i pokolenia studentów prace badawcze i studenckie dotyczące każdego tematu zakończą się publikacją.
Podczas pierwszego cyklu (2017.
2019) program będzie się opierał na relacji między architekturą a gospodarką.
Dynamicznie rozwijający się, międzynarodowy i wielojęzyczny Uniwersytet Luksemburski oferuje nowoczesne iw pełni wyposażone środowisko.
Położone w obrębie Wydziału Humanistycznego środowisko edukacyjne programu odzwierciedla wysiłki zmierzające do przecięcia odziedziczonych kategorii dyscyplinarnych i przestrzennych, przekształcając je w dialektyczną relację: Z jednej strony angażując się w wiele dyscyplin, od projektowania po nauki społeczne, do inżynierii; az drugiej strony, działając w różnych krajobrazach fizycznych, łącząc postindustrialny klaster Belval, który jest gospodarzem głównego kampusu uniwersyteckiego, z.
wiejskim.
satelitarne miasto Schengen, w którym mieści się wydzielona przestrzeń studyjna i eventowa.
Aby dowiedzieć się więcej o tym programie studiów magisterskich, odwiedź stronę www.masterarchitecture.lu
[podobne: centrostal łódź, put architektura, płyty warstwowe pruszyński ]

Powiązane tematy z artykułem: centrostal łódź płyty warstwowe pruszyński put architektura