Obecnosc substancji dzialajacych jako katalizatory procesu utleniania

Obecność substancji działających jako katalizatory procesu utleniania, podwyższona temperatura oraz światło ultrafioletowe w dużym stopniu przyśpieszają ten proces . t) Mechaniczne niszczenie struktury kauczuku nie jest główną, przyczyną, jego depolimeryzacji. Jak wykazują, dotychczasowe obserwacje, główną, przyczyną, depolfmeryzacji jest reakcja zachodząca pomiędzy węglowodorem a tlenem. Walcowanie w atmosferze beztlenowej powoduje tylko minimalny wzrost plastyczności. Na podstawie badań prowadzonych w ciągu ostatnich lat stwierdzono, że tlen odgrywa zasadniczą rolę w zachowaniu się kauczuku; wywołuje on zmiany w jego budowie, wpływa na jego lepkość , na proces mastykacji itp. Wszystkie te zmiany są wywołane przez stosunkowo niewielkie ilości tlenu, czego przez długi czas nie umiano wyjaśnić. Prawdopodobne wyjaśnienie tego zjawiska podali Staudinger i Leopold , opierając się na makrocząsteczkowej teorii budowy kauczuku. Według Staudingera i Leopolda tlen przyłącza się do podwójnego wiązania łańcucha, powodując jego przerwanie w tym miejscu. Otrzymane w ten sposób cząsteczki będą posiadały znacznie krótszy łańcuch, a tym samym mniejszą lepkość oraz zmienione własności fizyczne. Przy takim więc prze- biegu reakcji cząsteczki kauczuku z tlenem, niewielkie jego ilości są w stanie spowodować duże zmiany we własnościach kauczuku. Podobnie zachowują się niektóre kauczuki syntetyczne, jak na przykład Buna S. [patrz też: wok ze stali węglowej , układanie gontów bitumicznych , axiom bielsko ]

Powiązane tematy z artykułem: axiom bielsko układanie gontów bitumicznych wok ze stali węglowej