Oddzielenie poboczy od nawierzchni wykonuje sie przez


Oddzielenie poboczy od nawierzchni wykonuje się przez. – wykonanie opasek z prefabrykatów z białym cementem, – malowanie na biały kolor pasów jezdni, graniczących z poboczami, – ułożenie krawężników lub oporników o kontrastującym kolorze w stosunku do nawierzchni i poboczy (obecnie rzadko stosowane). Oddzielenie poboczy od nawierzchni w sposób widoczny ma na celu zapobieżenie przed normalnym ruchem na poboczach; zwłaszcza chodzi tu o ruch pojazdów ciężkich, do którego nośność konstrukcji poboczy nie jest dostosowana. Przy oddzieleniu poboczy od nawierzchni omówionymi sposobami powinna być zwrócona specjalna uwaga na to, aby: – nie wytworzyć wgłębienia przy opasce, krawężniku lub oporniku, w którym zbiera się woda opadowa, niszcząc zarówno opaskę, nawierzchnię, jak i pobocze, utrzymać równomierny spadek poprzeczny w granicach 2,0-4,0% na całej szerokości pobocza w celu szybkiego spływu wody opadowej. [patrz też: centrostal łódź, put architektura, ogniwo fotowoltaiczne zasada działania ]

Powiązane tematy z artykułem: centrostal łódź ogniwo fotowoltaiczne zasada działania put architektura