Podbudowy i niektóre rodzaje nawierzchni z pospólki zwirowo- piaskowej

Podbudowy i niektóre rodzaje nawierzchni z pospółki żwirowo- piaskowej . Podbudowy z otaczanych asfaltem w otaczarkach lub betoniarkach pospółek żwirowo-piaskowych naturalnych lub doziarnianych żwirem naturalnym, łamanym, względnie klińcem łamanym ze skał głębinowych, osadowych i metamorficznych, znane są od dawna zarówno w Polsce, jak w wielu innych krajach, a zwłaszcza w USA, Anglii i NRF. Próby stosowania do właściwie nawet uziarnionych pospółek asfaltu upłynnionego lub fluksowanego dały na ogół wyniki niezadowalające i zostały prawie wszędzie zarzucone z powodu małej stabilności oraz nośności. W odróżnieniu od pospółek z asfaltem upłynnionym lub fluksowanym rozwinęła się obecnie technologia produkcji mas, opartych na skrupulatnie i prawidłowo dobranych pod względem uziarnienia oraz kształtu ziarn w pospółkach żwirowo-piaskowych z lepiszczem w postaci emulsji asfaltowych anionowych i kationowych. Technologia tego rodzaju stosowana je st ze zmiennymi czasem wynikami od wielu lat we Francji, gdzie znalazła ona szerokie zastosowanie, zwłaszcza przy wykonaniu podbudów nawierzchni bitumicznych, a w ostatnich latach i betonowych. Dalsze omawianie poruszonego zagadnienia produkcji i stosowanie mas mineralno-asfaltowych przy użyciu pospółek i emulsji asfaltowych w znacznej mierze oparte jest na doświadczeniach i zaleceniach francuskich. Należy tu wspomnieć, że na temat mas produkowanych przy użyciu pospółki i emulsji asfaltowych, brak jest szerszych badań oraz obowiązujących norm państwowych lub branżowych. Trafiają się najczęściej zalecenia zakładowe, które są dostosowane przeważnie do miejscowych materiałów mineralnych, stosowania określonego rodzaju emulsji, sprzętu itp. [hasła pokrewne: axiom bielsko, kalkulator mocy kotła, architektura put ]

Powiązane tematy z artykułem: architektura put axiom bielsko kalkulator mocy kotła