pospólka gruba 0-40 mm (przechodzaca calkowicie przez sito) oczka 40 mm lub przez sito kwadratowe o boku oczka 31,5 mm)

pospółka gruba 0-40 mm (przechodząca całkowicie przez sito) oczka 40 mm lub przez sito kwadratowe o boku oczka 31,5 mm). Pierwszy rodzaj pospółki (pospółka średnia) najczęściej stosuje się na bitumowane przy użyciu emulsji asfaltowej podbudowy pod nawierzchnie bitumiczne lub nawierzchnie z betonu cementowego. Dotyczy to w nawierzchniach bitumicznych warstwy, która się znajduje między dolną warstwą podbudowy lub też między podłożem gruntowym naturalnym (przepuszczalnym) lub stabilizowanym (cementem, wapnem, asfaltem, popiołami lotnymi itp.), a warstwami jezdnymi (wiążącymi i ścieralną), względnie między warstwą odsączającą i wspomnianymi warstwami jezdnymi. W nawierzchniach z betonu cementowego odnosi się to do warstwy, położonej pomiędzy wymienionymi warstwami podłoża, a płytami betonowymi. Natomiast drugi rodzaj (pospółka gruba) stosuje się na dolne warstwy podbudowy nawierzchni bitumicznych. Przy ustalaniu składu mieszanek z pospółek n ie jest wskazane przekraczanie największych wymiarów ich ziarn, ze względu na trudność utrzymania jednorodności wytworzonych z tych pospółek mas asfaltowych. W wypadku zawartości grubych ziarn w dobranej pospółce łatwo następuje desegregacja wytworzonej masy bitumicznej w czasie różnych manipulacji, zwłaszcza przy przerzucaniu i wbudowywaniu masy w nawierzchnię. Zawartość ziarn drobnych, przechodzących przez sito 0,075 mm, powinna się mieścić w granicach (licząc w stosunku do ciężaru masy mineralnej): – W pospółce średniej – w pospółce grubej [więcej w: wok ze stali węglowej, płyty warstwowe pruszyński, ogniwo fotowoltaiczne zasada działania ]

Powiązane tematy z artykułem: ogniwo fotowoltaiczne zasada działania płyty warstwowe pruszyński wok ze stali węglowej