Przed rozpyleniem emulsji spoiny w betonie powinny byc oczyszczone i obrobione na swiezo

Przed rozpyleniem emulsji spoiny w betonie powinny być oczyszczone i obrobione na świeżo. Pierwsze rozpylanie emulsji wykonuje się na świeżo wykonanym betonie bezpośrednio po zniknięciu z jego powierzchni błonki wodnej (wiązanie betonu i częściowe parowanie wody). Drugie rozpylanie emulsji wykonuje się po rozpadzie z pierwszego rozpylania. Czas rozpadu zależy od temperatury otoczenia, rodzaju emulsji (szybko lub średnio rozpadowa), ciśnienia w czasie rozpylania itp. Rozpad emulsji charakteryzuje się stopniową zmianą utworzonej na betonie cienkiej warstewki emulsji z koloru brązowego na czarny. Po rozpadzie emulsji i wyparowaniu wody z pierwszego skropienia betonu można wykonywać powtórne (drugie) jego skrapianie. Czas między pierwszym i drugim skrapianiem betonu emulsją szybko rozpadową zależy w dużym stopniu od temperatury otoczenia. W temperaturze + 20+30oC wynosi on przeciętnie około 30, a przy temperaturze + 15+20oC – około 40 minut. Poniżej + 15° C czas ten może być dłuższy o 10+15 minut. Przy użyciu do skrapiania emulsji średnio rozpadowej podane czasy, zależnie od temperatury otoczenia, mogą być o 10+15 minut dłuższe. Ilość emulsji w przeliczeniu na czysty asfalt przy pierwszym skrapianiu betonu powinna wynosić 0,35-0,40 kG/m2, a przy drugim 0,25-0,30 kG/m2. Wskazane jest, aby łączne zużycie emulsji do obu skraplań betonu nie przekraczało 0,70 kG/m2 Po całkowitym uformowaniu się powłoki asfaltowej i po wyparowaniu wody z jej powierzchni niezbędne jest zabezpieczenie jej przed nagrzewaniem przez promienie słoneczne. Czarna i bardzo cienka powłoka asfaltowa wchłania promienie słoneczne, powodując nagrzewanie świeżego betonu; pod wpływem tego mogą powstawać włoskowate skurczowe spękania betonu. Dla ochrony przed skurczami betonu wykonuje się pokrywanie powłoki asfaltowej warstwą piasku grubości około 5 cm przesianego przez sito 2 mm. Jako drugi wariant ochrony stosuje się bielenie pow oki asfaltowej mlekiem wapiennym w ilości 0,5 11m2. Mleko wapienne powinno być przygotowane na kilka dni (3-4 dni) przed jego użyciem, w celu otrzymania jednorodnej zawiesiny w wodzie. Pobielona powierzchnia powłoki asfaltowej odbija promienie słoneczne, chroniąc beton od intensywnego nagrzewania. Piasek z powierzchni betonu usuwa się po przepisowym terminie dojrzewania betonu (przeważnie po 28 dniach). [podobne: buda dla psa castorama, castorama białystok, parasole ogrodowe castorama ]

Powiązane tematy z artykułem: buda dla psa castorama castorama białystok parasole ogrodowe castorama