Przy stosowaniu emulsji do wytwarzania mas mineralno-asfaltowych w gre wchodzi bardzo duza ilosc parametrów, od których zalezne sa wlasciwosci wytworzonej masy

Przy stosowaniu emulsji do wytwarzania mas mineralno-asfaltowych w grę wchodzi bardzo duża ilość parametrów, od których zależne są właściwości wytworzonej masy. To jest najpoważniejszą przyczyną trudności, które nie pozwalają na razie ustalić jednoznacznych wytycznych lub norm i wymagań z tej dziedziny technologii. Brak tych wytycznych i w ogóle normatywów, opartych o wyczerpujące badania naukowe, powiązanie ich z doświadczeniami praktycznymi, zmusza do oparcia się każdorazowo na wycinkowych badaniach i doświadczeniach, dostosowanych do miejscowych materiałów, warunków oraz wymagań ruchu. Do ustalania wymagań dla pospółek otaczanych asfaltem z użyciem emulsji, technolodzy najczęściej wzorują się na wymaganiach, ustalonych dla zbliżonego rodzaju mas produkowanych na gorąco z asfaltem o podobnych właściwościach, jak asfalt użyty do wytworzenia emulsji zastosowanej do otoczenia pospółki. Wychodzi się w zasadzie ze słusznego założenia, e prawidłowo dobrana i wytworzona przy użyciu emulsji masa mineralno-asfaltowa, powinna wykazywać z upływem czasu, po całkowitym związaniu i wyparowaniu wody, te same lub bardzo zbliżone cechy, jak i masa wyprodukowana na gorąco przy użyciu takiego samego bezwodnego asfaltu, jaki został zastosowany do wytworzenia wspomnianej emulsji. Ze względu na znaczną ilość różnorodnych wspomnianych poprzednio parametrów, od których zależy, jakość wyprodukowanej masy przy użyciu pospółki i emulsji, jak również i stabilność oraz nośność wykonanych z tej masy warstw konstrukcyjnych nawierzchni, nie ma możności uwzględnienia a priori tych wszystkich parametrów jednocześnie zarówno w projektowaniu zestawu składników masy, jak i w jej produkcji oraz wbudowaniu w nawierzchnię. Niemniej jednak, z wieloletnich doświadczeń wynika że dla uniknięcia podstawowych błędów i otrzymania właściwej jakości masy asfaltowej należy przestrzegać następujących zas ad: [patrz też: olx bartoszyce, castorama białystok, parasole ogrodowe castorama ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama białystok olx bartoszyce parasole ogrodowe castorama