Rodzaje emulsji

Rodzaje emulsji . Do wykonania utrwaleń skarp nasypów i wykopów stosuje się głównie asfaltowe emulsje anionowe szybko rozpadowe o zawartości asfaltu w granicach 40-7-55%. Można korzystać również z emulsji o większym stężeniu asfaltu, lecz wtedy wskazane jest rozcieńczanie wodą w celu uzyskania cieńszej błonki asfaltowej na powierzchni utrwalanych skarp i zmniejszenia zużycia asfaltu. Równie dobrze, a w niektórych przypadkach nawet lepiej, nadają się do tego celu emulsje kationowe. Nie zaleca się ich stosowania tylko ze względu na wyższy koszt w stosunku do emulsji anionowych. Na ogół emulsje kationowe wytwarzają trwalszą błonkę asfaltową na skarpach i bardziej odporną na zmycie w świeżym stanie w porównaniu z błonką, wytworzoną przy użyciu emulsji anionowej. 4.7.8.2. Wykonywanie robót Przed przystąpieniem do właściwego utrwalania skarp najpierw dokładnie profiluje się je przez ścięcie wystającego gruntu i wypełnienie wgłębień oraz innych nierówności. Wskazany jest dodatek ziemi humusowej dla przyspieszenia wzrostu traw. Następnie wysiewa się odpowiedni gatunek trawy, ustalony przez specjalistę agronoma. Przed wysianiem trawy należy posypać skarpy odpowiednim gatunkiem na sztucznego w ustalonej ilości na jednostkę powierzchni. Po rozsianiu trawy skarpy lekko się przyklepuje deską na trzonku lub przywałowuje lekkim walcem ogrodniczym. Jeżeli skarpy mają dużą powierzchnię i wysokość powyżej 2 m, wówczas korzysta się z walca umocowanego na bloku, za pomocą którego ściąga się go i opuszcza w czasie zagęszczania gruntu na skarpach. [hasła pokrewne: wok ze stali węglowej, put architektura, centrostal łódź ]

Powiązane tematy z artykułem: centrostal łódź put architektura wok ze stali węglowej