Wbudowywanie masy asfaltowej

Wbudowywanie masy asfaltowej . Do rozkładania masy asfaltowo-mineralnej wytworzonej przy użyciu dobranej pospółki i emulsji, w czasie wbudowywania. jej w konstrukcyjne warstwy nawierzchni, można stosować każdy rodzaj maszyn przeznaczonych do tego celu, na przykład: układarki mechaniczne, równiarki itp. Równiarka pozwala na pracę całą lub częścią jej szerokości. Można nią wykonywać profilowanie podłużnie (równolegle do osi drogi), poprzecznie przy szerokich poboczach (prostopadle do osi) oraz ukośnie lub w innych kombinowanych kierunkach, umożliwiając w ten sposób jego prawidłowość. 4.8.3.4. Zagęszczanie masy asfaltowej Ze względu na bardzo duże znaczenie właściwego zagęszczenia wbudowywanej w nawierzchnię masy mineralno-asfaltowej, niezbędne jest zwrócenie specjalnej uwagi na tę czynność. Zagęszczanie masy mineralno-asfaltowej wykonuje się forsownie za pomocą walców zwykłych statycznych i ogumionych na pneumatykach. Intensywne zagęszcz anie jest konieczne do zakończenia rozpadu emulsji pod jego wpływem, właściwego uformowania się błonki asfaltowej na powierzchniach ziarn składników mineralnych pospółki, wyciśnięcia możliwie jak największej ilości wody z wnętrza warstwy ułożonej masy, pozostałej tam po rozpadzie emulsji. W wyniku omówionych czynności następuje przyspieszenie wzajemnego wiązania asfaltem między sobą składników mineralnych masy, jej twardnienia i stabilizacji. [więcej w: centrostal łódź, castorama białystok, układanie gontów bitumicznych ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama białystok centrostal łódź układanie gontów bitumicznych