Wlasciwe dobranie mieszanki mineralnej

Właściwe dobranie mieszanki mineralnej jest jedną z najbardziej odstawowych zasad dla osiągnięcia wymaganej stabilności i nośności wykonanej przy jej użyciu podbudowy lub też pobocza drogowego, względnie odpowiedniej nawierzchni. Ścieralność kruszywa dobranej pospółki zbadana w bębnie Los Angeles w stosunku do ciężaru wziętej do badania próbki powinna wynosić według przeznaczenia: 1) podbudowy nawierzchni z betonu cementowego oraz pojedyncze lub górne warstwy podbudowy nawierzchni bitumicznych: – przy ruchu lekkim i średnim – poniżej 30%, – przy ruchu ciężkim – poniżej 25%, 2) jednowarstwowe podbudowy lub dolne warstwy dwuwarstwowych – poniżej 40%. Zawarte w dobranej pospółce częściorganiczne (według normy BN-66/6774-01) powinny mieć barwę nie ciemniejszą niż przewidzianą przez tę normę. 4.8.2.2. Rodzaje emulsji Do otaczania asfaltem dobranej pospółki stosuje się emulsje asfaltowe zarówno anionowe, jak i kationowe. W każdym przypadku nal eży zbadać laboratoryjnie, która emulsja kationowa, czy też anionowa bardziej się nadaje do ustalonego składu pospółki mineralnej. [patrz też: ogniwo fotowoltaiczne zasada działania, klej do styropianu grafitowego, buda dla psa castorama ]

Powiązane tematy z artykułem: buda dla psa castorama klej do styropianu grafitowego ogniwo fotowoltaiczne zasada działania