Wlasciwe polozenie stopni

Spoiny zarówno poziome, jak i pionowe, powinny być dokładnie i całkowicie wypełnione zaprawą. Po wymurowaniu muru klatki schodowej na wysokość co najmniej jednej kondygnacji powyżej poziomu osadzenia stopni, można w okresie letnim po upływie 5 do 6 dni od chwili osadzenia stopni usunąć podparcie ich wolnego końca . Przy drugim sposobie osadzania stopni – w czasie murowania ściany klatki schodowej pozostawia się bruzdę głęboką co najmniej na 1 cegłę, wysokości 1,5 raza większej od wysokości stopnia. Po ułożeniu zaprawy w dolnej części bruzdy osadza się stopnie. Następnie bruzdę szczelnie wypełnia się od góry betonem z drobnego żwirku. Właściwe położenie stopni reguluje się i ustala za pomocą kliników podkładanych pod stopnie. Podokienniki (parapety) wewnętrzne osadza się zwykle w czasie tynkowania ościeży okiennych lub niekiedy po ich otynkowaniu. Podokienniki mogą być żelazne drewniane albo też z naturalnego lub sztucznego kamienia. [podobne: układanie gontów bitumicznych, centrostal łódź, płyty warstwowe pruszyński ]

Powiązane tematy z artykułem: centrostal łódź płyty warstwowe pruszyński układanie gontów bitumicznych