wspólczynnik sprawnosci przekladni pasowej i kól zebatych

Praca wykonywana w ciągu, 1 godziny mocą 1 kW nazywa się kilowatgodziną (kWh). Praktycznie bynajmniej nie cała energia, jaką wytwarza silnik, może być wykorzystana jako praca użyteczna. Część jej zużywa się bezowocnie na pokonanie szkodliwych oporów i na straty (np. spowodowane tarciem). Stosunek pracy użytecznej (AUŻyt. ) do energii zużytkowanej (A) na utrzymanie maszyny w ruchu nazywa się sprawnością maszyny lub współczynnikiem sprawności lJ, tj. lJ = A~yt. ; współczynnik ten jest zawsze mniejszy od jedności. Tak na przykład współczynnik sprawności przekładni pasowej i kół zębatych waha się w granicach od 0,92 do 0,96; współczynnik sprawności przekładni ślimakowej jest jeszcze mniejszy i waha się w granicach od 0,45 do 0,87. [patrz też: put architektura, castorama białystok, technobud ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama białystok put architektura technobud