Zawartosc wody w gotowej do wbudowania w nawierzchnie masie mineralno-asfaltowej dozuje sie w scisly sposób

Zawartość wody w gotowej do wbudowania w nawierzchnię masie mineralno-asfaltowej dozuje się w ścisły sposób. Wtedy otrzymuje się masę dogodną do układania w nawierzchni, profilowania i zagęszczania. Zawartość wody w gotowej masie mineralno-asfaltowej powinna być możliwie jak najmniej sza, zwłaszcza wtedy, gdy masa jest układana na podłożu lub na podbudowie nieprzepuszczalnej. W pospółkach otaczanych asfaltem z użyciem emulsji anionowej ogólna ilość płynów w masie, to jest wody zawartej w dobranej pospółce łącznie z wodą i asfaltem emulsji, powinna być równa według zaleceń francuskich zawartości optymalnej wody według Proctora (zmodyfikowanego). Innymi słowy należy wziąć pod uwagę, że zawartość tylko samej całkowitej wody (nie licząc asfaltu), to jest wody w mieszance mineralnej łącznie z wodą z emulsji, będzie nieco mniejsza, a najwyżej równa optymalnej zawartości wody według Proctora zmodyfikowanego, zmniejszonej o zawartość asfaltu. W pospółkach, otaczanych asfaltem z użyciem emulsji zarówno kationowej, jak i anionowej, których rozpad powinien nastąpić przed początkiem zagęszczania tej pospółki, zawartość całkowita wody z pospółki i z emulsji powinna odpowiadać optymalnej ilości według Proctora (zmodyfikowanego). Jeżeli w dobranej pospółce zawartość wypełniacza jest bliska ilości maksymalnej, odpowiadającej odnośnym krzywym granicznym uziarnienia, wówczas należy zwrócić specjalną uwagę na zagadnienie zawartości wody w produkowanej masie mineralno-asfaltowej, gdyż niezbędna jej zawartość może się różnić od zawartości poprzednio postulowanej. [więcej w: wok ze stali węglowej, olx bartoszyce, magnaplast cennik ]

Powiązane tematy z artykułem: magnaplast cennik olx bartoszyce wok ze stali węglowej